Erasmus +

A pályázatról

Iskolánk több éve sikeresen vesz részt az Erasmus+ pályázatokban. A korábban megszerzett jó tapasztalatok birtokában, tavaly ősszel nagyot álmodtunk, és megpályáztuk iskolánk akkreditációját a 2021-2027 ciklusra. Nagy örömünkre pályázatunk bekerült a nyertes projektek közé.
Az elnyert akkreditáció lehetővé teszi, hogy a 2027-ig terjedő időszakban átfogóbb, nagyobb léptékű stratégiai terveket valósítsunk meg az Európai Unió pénzügyi támogatásával. Alapvető célunk az oktatás színvonalának emelése, minőségének javítása iskolánkban. Szeretnénk, ha tanítványaink a kor kihívásainak megfelelő ismeretekre tehetnének szert, a 21. században elengedhetetlenül szükséges kompetenciáikat fejleszthetnék modern, a gyakorlatban kipróbált módszerek, jó gyakorlatok segítségével. Tanáraink különböző témájú nemzetközi tanfolyamokon vesznek részt, iskolákat látogatnak, tapasztalatcserét folytatnak az Unió területéről érkező kollégáikkal. A hazahozott, itthon kipróbált és bevált gyakorlatokat megosztják a munkaközösségekben, a tantestületben, hogy minél szélesebb körben hasznosulhasson a megszerzett tudás és tapasztalat.
Kiemelt célunk iskolánkban a nyelvoktatás támogatása, színvonalának emelése, iskolánk nemzetköziesítése. Ennek érdekében nem csak nyelvtanárainkat, hanem diákjainkat is szeretnénk külföldi projektekbe bevonni, ahol a megszerzett nyelvtudásuk segítségével különböző országokból érkező társaikkal a közösen elvégzett feladatokon keresztül gyakorolhassák a nyelvet és, hogy megtapasztalhassák, hogy az évek során a nyelvtanulásba befektetett munka megtérül; idegen nyelven tudni hasznos és sok öröm forrása.
Abban bízunk, hogy a közösen elvégzett munka, az együtt eltöltött idő hosszútávú kapcsolatokat, barátságokat együttműködést eredményez. Iskolánk nyitott vendégtanárok, diákok fogadására is.

Solymár, 2023. 11. 07.

Szabóné Kratzer Zsuzsa
projektkoordinátor

2023/24. év

Beszámolók: Bártfai Katalin, Budaváriné Deák Marietta, Daragics Éva, Lévay-Horváth Szonja, Pallagi Teréz, Szabóné Kratzer Zsuzsa, Ternyilla Noémi

Jó gyakorlatok: Bártfai Katalin, Daragics Éva, Ternyilla Noémi

Események: Spanyol vendégek az iskolában (job shadowing), Blended lesson a malagai iskolával, Páhi Lőrinc szakmai látogatása, Diákok Lindauban, Diákok Cordobában

Disszemináció: Utazni márpedig szükséges, avagy Erasmus+ mobilitássalEurópa tájain, Rádióriport,

Korábbi évek beszámolói, jó gyakorlatai, disszeminációk: 2016-2022. év