Erasmus +

Erasmus+ KA 1 pályázat

SONY DSCIskolánk, a Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola meg akar felelni azoknak a társadalmi elvárásoknak, amik az utóbbi évtizedben a nyelvoktatás irányában kialakultak. A német nemzetiségi nyelv oktatása mellett tekintettel az angol nyelv iránti megnövekedett érdeklődésre, fejlesztési programunkban célként tűztük ki az angol nyelvoktatás minőségének fejlesztését. Az Erasmus+ KA 1 mobilitási projektjének kurzusai segítséget nyújtanak ehhez, ezért nyújtotta be angol munkaközösségünk négy tagja (Mandják Gézáné, Dr Szabóné Kratzer Zsuzsanna, Cserkuti Zsuzsa, Dali Emese Katalin) a pályázatot.Három kolléga fő hangsúllyal módszertani tudását szeretné bővíteni Oxfordban, Kentben, illetve Brightonban 2016. július 4-18.-ig. Negyedikük ezek mellett az IKT eszközök modern nyelvoktatásban történő alkalmazásával is szeretne ismerkedni a Londonban augusztus 15-26.-ig zajló továbbképzésen.

Kollégáink elkötelezettek szakmai megújulásuk iránt. Külföldi tanulmányi kirándulások szervezésével, versenyekre, vizsgákra történő felkészítéssel kivívták kollégáik megbecsülését. Magukénak érzik a „lifelong learning” üzenetét, ezért szükségesnek tartják nyelvtudásuk felfrissítését, pedagógia módszertani kultúrájuk megújítását. Úgy látják, didaktikai módszereik beszűkültek, ezért szeretnének új impulzusokat kapni. Olyan négy tematikáját tekintve eltérő kurzust választottak, amik módszertani eszköztáruk más-más területét fejlesztik.

Our school is committed to meeting the social demands that have recently developed in the field of language teaching. Besides teaching the German nationality language, our school has set the aim to improve the quality of the English language teaching. The courses of the Erasmus+KA1 mobility project provide us with professional help to achieve our goals, that is why four members of the English teaching team (Mandják Gézáné, Dr. Szabóné Kratzer Zsuzsanna, Cserkuti Zsuzsa, Dali Emese Katalin) submitted their applications.
Three of the colleagues plan to broaden their knowledge focusing on methodology.The courses will take place in Oxford, Kent and Brighton ( 4th-18th July.) The fourth teacher will attend a course in London, (15th-26th August). She would like to learn the different ways ICT tools can be used efficiently in the English language classroom. Our colleagues are strongly committed to their professional development. They honestly believe in the importance of life-long learning. They would like to refresh their language skills and renew their methodological culture.They feel that the range of their didactic methods has narrowed, they would like to get fresh impulses. They have chosen four, thematically different courses, which will improve different aspects of their methodology.

 erasmus-logo1

Facebook