KRÉTA tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban digitális osztálynaplót használunk, melynek eEllenőrző modulja applikáción keresztül is elérhető (a Play Áruházból az App Store-ból letölthető a KRÉTA nevű alkalmazás). Ebben a diákok és a szülők a beírás pillanatától megtekinthetik az érdemjegyeket, hiányzásokat, késéseket, dicséreteket, elmarasztalásokat, félévi és év végi jegyeket, a tanóra témáját, a házi feladatot és a pedagógus/iskola üzeneteit is.

Elérhetősége: iskolánk honlapjáról (solymarialtalanos.hu) a KRÉTA menüpontra kattintva vagy az applikáción keresztül.

DIÁK felhasználói név: oktatási azonosító (11 számjegy)

jelszó: születési dátum: ÉÉÉÉ-HH-NN (pl.: 2008-03-07)

SZÜLŐ felhasználói név: gyermekük oktatási azonosítója, mely után az apa 01, az anya 02 számokat ír. (Anya pl.: 12345678987G02)

jelszó: gyermek születési dátuma: ÉÉÉÉ-HH-NN

A jelszót az első belépés után érdemes megváltoztatni és titkosan kezelni!

A szülő/gondviselő igényelheti gyermeke előmeneteléről a papíralapú tájékoztatást. Erről a szülőnek október 1-jéig kell írásban nyilatkoznia. A nyilatkozat teljes tanévre vonatkozik.

Igény esetén az iskola biztosítja a szülők/gondviselők számára, hogy az osztályfőnökkel előre egyeztetett időpontban, az iskolai könyvtárban, betekintést nyerhetnek a KRÉTA e-Ellenőrző moduljába.

A Kréta ellenőrző használatáról bővebb információkat az alábbi linken talál

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2424861