HATÁRTALANUL

II.

Példát adó hősök, történelmi és művészettörténeti értékek nyomában a Felvidéken

A Határtalanul program keretében iskolánk 40, hetedik osztályos tanulója 4 pedagógus kíséretében egy felejthetetlen, élményekben gazdag tanulmányi kiránduláson vett részt május 4-6. között a Felvidéken.

Célunk az volt, hogy egyrészt iskolánk diákjai személyes élmények révén megismerkedhessenek az elcsatolt terület gazdag művészettörténeti, természeti és gazdasági, történelmi értékeivel, másrészt a Felvidéken élő diáktársaikkal történő találkozás során személyes benyomást szerezzenek a határon túli magyar tanulók mindennapjairól.

Fontosnak találtuk azt is, hogy Magyarországon élő német nemzetiségi iskola diákjaként bepillantást nyerjenek a határon túli kisebbségi élet mindennapjaiba.

Az utazást megelőzően a diákok 4 felkészítő órán vettek részt, melyeknek során megismerkedhettek trianoni döntés súlyos következményeivel, a meglátogatni kívánt terület történelmével, földrajzával, irodalmával, kultúrtörténeti értékeivel és a közép-európai nemzetiségek helyzetével. Projectmunka során feldolgozták és az utazás során ismertették a nevezetességeket, és a számukra is példaképként szolgáló hősök életútját, tevékenységét.

Utunk során segítségünkre volt Vörös Attila rimaszombati cserkészvezető, idegenvezető, aki tudásával, személyiségével és lelkesedésével igazán élményszerűvé tette utunkat és hozzájárult annak sikeréhez.

A hajnali indulást és a bényi templomban tett látogatást követően az ipolynyéki Balassi Bálint Magyar Tanítási nyelvű Iskolába érkeztünk, ahol igen meleg, szívélyes fogadtatásban volt részünk. Az iskolák és települések rövid bemutatása után közös népdaléneklés következett, majd sváb néptáncot mutattunk be és megcsodáltuk az ottani diákok bemutatóját.Végül átadtuk az ajándékba vitt könyveket és a hagyományosan elkészített sváb rozmaringos kuglófot,majd tovább indultunk a felvidéki bányavárosokba. Út közben megcsodáltuk a méltán híres Koháry kastélyt Szentantalon. Körmöcbányán megismerkedhettünk a pénzverés történetével és folyamatával a Károly Róbert óta folyamatosan pénzverdeként működő intézményben. Ezután megtekintettük a belvárost, Károly Róbert szobrát és a szép patríciusházakat.

Ezt követően Selmecbányára indultunk, ahol a várat látogattuk meg és az egyetemnél, ahol a ballagás szokása is elindult elénekeltük a helyben született híres ballagási dalt: Ballag már a vén diák.

Beszterce, Zólyom váránál Balassi egy híres szerelmes versét szavaltuk el. Este a szálláson a vacsorát követően megírtuk útinaplónkat

A második napon első utunk Ótátrafüredre vezetett, ahol rövid sétánk során megcsodáltuk a Tátra havas csúcsait és felelevenítettük a különböző hegységek kialakulásáról, magassági növényekről és az éghajlati összefüggésekről tanultakat. Ezután Késmárkra mentünk, ahol Thököly várával és a késmárki szászok, a cipszerek történetével ismerkedtünk. A  délutánt Lőcsén töltöttük, ahol sétánk során megcsodáltuk a városházát és a lábasházakat és aki nem figyelt eléggé, bizony a kalodába került. Legszebb látnivaló a Szent Jakab templom 14. században készült szárnyas oltára volt a csodálatos gótikus templomban.

Este vacsora és naplóírás után táncházban vettünk részt, ahol megtanultuk a vidékre jellemző Garam vidéki táncok alapjait. Ezután asztalitenisz bajnokságon bizonyítottuk fáradhatatlanságunkat, építettük lelkes csapatunkat.

Kirándulásunk utolsó napját a martonházi aragonitbarlangban kezdtük. Ezután Betléren a csodaszép romantikus Andrássy kastélyban gyönyörködtünk.

Innen a Kassa közelében található repülőgép múzeumba mentünk, ahol megcsodáltuk az öt hangárban található 52 eredeti repülőgépet, helikoptert és veterán autót, mely végig vezetett minket a repülés fejlődésének legfontosabb korszakain.

A napot Kassán zártuk, ahol a dómban megkoszorúztuk Rákóczi Ferenc sírját, a városban megkerestük a Rodostó házat és kicsit szomorúak voltunk, hogy ilyen hamar elrepült az idő és máris indulnunk kell haza.

Szép élményekkel feltöltődve, ismeretekkel és tudással gazdagodva tértünk haza.

Köszönjük szépen a lehetőséget mindenkinek, aki hozzájárult az emlékezetes kirándulás megvalósulásához.

A Támogatáskezelőnek a pályázaton elnyert összegért, Jusztin Imre igazgató úrnak és a tantestületnek a szívélyes fogadtatásért,Vörös Attila idegenvezetőnek, valamint  a diákokat felkészítő és őket az úton  elkísérő tanároknak a munkájukért.

a 7. évfolyam tanulói nevében:

Szabóné Kratzer Zsuzsa

Molnár Richárd

Solymár, 2015. május 19.

 

Határtalanul

 I.

Iskolánk  a HATÁRTALANUL program keretében Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre c pályázatra

Időutazás a honfoglalástól napjainkig- egyetemes értékeink Kárpátalján”címmel sikeres anyagot nyújtott be

 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1 154 400.- forinttal támogatja az utazásunkat,

melyen a 7. évfolyamos diákjaink vehetnek részt 40 fővel.

Az elnyert támogatás a bérelt busz és a szállás költségeit fedezi.

A szülőket az étkezés a program és az útlevél költségei fogják terhelni.

Az utazás célterülete Ukrajna.

A tanulmányi kirándulás ideje: 2012. május 7 – május 10.

Programja:

1.nap

Utazás,határátkelés Beregsuránynál

Csetfalva ref. temploma,/ reneszánsz fakazettás mennyezet-

Beregszász múzeum / beregi  táj történelmi, néprajzi értékei

Bethlen- Rákóczi kastélyban a Rákóczi szabadságharc története.

városnézés:volt Úri Kaszinó

Petőfi Sándor  és Illyés Gyula szobrai

Beregszász – Találkozás a helyi cserkész csapattal és vezetőjével. Bemutatkozás- mi hol élünk-filmvetítés Solymárról/DVD/Megvendégeljük őket solymári helyi süteménnyel (rozmaringos kuglóf). Népdaltanulás

Szállás elfoglalása Nagydobronyban .

 

2.nap

Nevicke várának romjai-

.Ungvár- vár, skanzen.Séta Ungvár belvárosában,és a híres hársfasorban.

Gerényi templom- Árpád-kori építészet, román stílusú

Szelmenc – a két ország területére osztott falu

Táncház a helyiek bevonásával.

 

3.nap

Munkács vára/

Utazás Vereckére

túra az Árpád vonal bunkereihez

Szolyva Memento Park megtekintése

Fülöpfalva- túra a Sipot vízeséshez.

Szalonnasütés, játékos-sportos vetélkedő

4.nap

Nagydobrony beregi népművészet szőtteseinek, hímzéseinek megismerése.

A tiszaújlaki turul emlékmű megtekintése, majd a híres sóház meglátogatása.

Tiszafarkasfalva, Kárpátalja egyetlen szabadtéri magyar néprajzi múzeuma, a Tiszaháti Tájmúzeum és felkeresése.

Visszautazás Solymárra

 

A HATÁRTALANUL  kirándulás értékelő óra időpontja: 2012. május 14.

A tanintézményi bemutató előadás időpontja is: 2012. május 14.

Homor AndreaFacebook