Alapítványok

Corvinus (Közhasznú) Alapítvány

Alapítványunk 1994-ben alakult a solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak szellemi, erkölcsi, művészeti és testi nevelésének, fejlődésének támogatása, valamint az iskola technikai feltételeinek javítása céljából.

Székhely:   2083 Solymár, Templom tér 26.
Adószám:   18667015-1-13

A Corvinus Alapítvány Kuratóriumának tagjai:
Horányiné Vatamány Katalin, a Kuratórium elnöke
Berényiné Putnoki Anikó, a Kuratórium elnökének helyettese
Illésné Kobolák Judit, pedagógus
Ortner-Radnai Erika, pedagógus

A Pest Megyei Bíróság az alábbi tevékenységek alapján bejegyezte az alapítvány közhasznú jogállását is:
•    nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
•    kulturális tevékenység,
•    kulturális örökség megóvása,
•    a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
•    sport tevékenység.

A Corvinus Alapítvány tevékenységének bemutatása
•    Alapítványunk folyamatosan támogatja az általános iskola szemléltető eszközeinek, technikai segédeszközeinek, sportfelszereléseinek cseréjét, pótlását, korszerűsítését. Támogattuk például projektor, netbook, hordozható vetítővászon, könyvek, szótárak, CD-lejátszók, alsó-tagozatos oktatóeszközök beszerzését.
•    Örömünkre szolgál, hogy a zeneiskola keretein belül egyre több tanuló folytatja zenei tanulmányait, melyet mi sem tükröz jobban, mint a Solymáron működő zenekarok száma, és magas színvonalú működése. Ennek jövőbeni biztosítása új hangszerek beszerzését, illetve a rendelkezésre álló hangszerek karbantartását, felújítását teszi szükségessé. Alapítványunk vállalta például kottaállványok és 2 db új trombita beszerzését, a zongora illetve a pianínók hangolását, valamint a harmonikák, szaxofonok, klarinétok javíttatásának költségeit.
•    Szintén támogatásban részesülnek az iskolában működő különböző tánccsoportok. Alapítványunk gyakran támogatja fellépéseiket, fesztiválokon való részvételi lehetőségeiket bel- és külföldön egyaránt. 2010-ben így jutott el a tánccsoport és a zenekar a Riminiben rendezett táncfesztiválra.
•    Az elmúlt évek pénzügyi válsága miatt egyre több alkalommal merült fel az igény „szociális jellegű” támogatásokra. Alapítványunk igyekszik enyhíteni a többgyermekes családok terheit a zeneiskolai képzési költségek, valamint a ballagási ruhakölcsönzés költségeinek átvállalásával. A minden évben megszervezett sítábor és a nyári kézművestábor támogatásával segítünk, hogy minél több gyermek vehessen részt ezeken a programokon.
•    Különösen büszkék vagyunk a Corvinus Díj megalapítására, melyet két kategóriában (alsó és felső tagozat) közösen ítélnek meg a pedagógusok és a diáktanács, és a tanévzáró ünnepségen kerül átadásra. A díj elnyerésének a feltételei:
o     az osztályközösség (képességeihez mérten) jó tanulmányi eredménye
o    tanulmányi versenyeken való részvétel
o    aktív részvétel az iskolai programokon, megmozdulásokon
o    az osztály részvétele iskolai rendezvényeken, illetve az iskola képviselete községi rendezvényen, fesztiválon
A Corvinus Díjjal jutalmazott osztályközösség színházi előadáson vagy kulturális kiállításon vehet részt.
•    Az iskola udvarán felállított Hunyadi Mátyás szobor megvalósításában is jelentős szerepet vállalt Alapítványunk, emléket állítva ezzel iskolánk névadójának.

Corvinus Alapítvány bevételei:

Alapítványunk vállalkozási tevékenységet nem folytat, kiadásait kizárólag a befolyt támogatásokból, illetve a kamatbevételekből finanszírozza.
Jelentős finanszírozási forrást jelentenek Alapítványunknak a támogatóink által személyi jövedelemadójukból felajánlott 1%-ok, melyeket ezúton is szeretnénk megköszönni!
Működésünket kezdettől fogva támogatja Solymár Nagyközség Önkormányzata is.
Alapítványunk mindig számíthatott olyan elkötelezett magánszemélyek és vállalkozások támogatására, akik fontosnak tartják a felnövekvő nemzedékek nevelését, tehetségük fejlesztési lehetőségeinek bővítését. Nagylelkű támogatásuk sokat segít terveink megvalósításában. Köszönjük!

Corvinus Alapítvány kiadásai

Az Alapítvány működtetésében részt vevők semmilyen díjazásban nem részesülnek, munkájukat önkéntes alapon végzik, hogy az Alapítvány bevételeiből minden forint a gyerekek érdekeit szolgálja. Alapítványunkat nem terheli semmilyen technikai illetve rezsi költség sem.

Adományaikat továbbra is köszönettel fogadjuk a Corvinus Alapítvány által vezetett bankszámlákra:
Magnet Magyar Közösségi Bank     16200137-00090582

Amennyiben személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatnák Alapítványunk működését, kérjük a rendelkező nyilatkozaton, szíveskedjenek feltüntetni a

Corvinus Alapítvány adószámát: 18667015-1-13

Támogatásukat hálásan köszönjük!

Elérhetőségek:

E-mail    audit@audituniverzum.hu

Telefon    30/924-7506

 

 

 

 

Tisztelt Szülők!

A Corvinus Közhasznú Alapítvány azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-val támogassák az iskola alapítványát.

 

Corvinus Közhasznú Alapítvány adószáma: 18667015-1-13 (rendelkező nyilatkozaton feltüntetendő)

Alapítványunk célja, hogy az iskola tanulóit támogassuk az oktatás, zene, tánc, sport területén. A kuratórium „önkéntes alapon” dolgozik, a támogatásként befolyt teljes bevételt az iskola vezetésével egyeztetve a tanulók oktatására, támogatására fordítjuk: oktatást segítő és szemléltető eszközöket, magnót, sporteszközöket – a zeneiskola részére kottákat, programokat, magnókat vásároltunk, hangszerjavítási költségeket fizettünk. Egyre több diák versenyen való részvételi díjának fizetésében, buszköltségének támogatásában és jutalmazásában is részt vállalunk.

Amennyiben céljainkkal egyetért, kérjük jövedelemadója 1%-val segítse működésünket!

 

Köszönettel fogadjuk további támogatásaikat az alábbi bankszámlák valamelyikén:

Magnet Bank Zrt.: 16200137-00090582

Támogatásukat előre is köszönjük!

Tisztelettel és köszönettel:

Horányiné Vatamány Katalin

Kuratórium elnöke

 

 

Solymár, 2014-02-20

 

 

 

 

Dauner –Ringler Alapítvány

2009.ben alapította Szűcs Béláné sz.Dér Mária.

Célja:

Az idegen világnyelvek és ezek közül hangsúlyosan a német irodalmi nyelv
elsajátítására való ösztönzés, különböző fokú díjazás és jutalmazás által,
figyelembe véve a díjazható tanulók szociális rászorultságát is.

Az Alapítvány „DÉR MÁRIA DÍJ A SOLYMÁRI ISKOLA JÓ HÍRÉNEK EMELÉSÉÉRT”

néven díjat alapított és adományoz azon tanulók részére, akik az alapiskolában
tanulmányaik befejezéséig államilag elismert nyelvvizsgát tesznek, valamint
a természettudományos tárgyak tekintetében országos versenyeken előkelő
helyezést érnek el.

A „Dér Mária Díj” és a pénzjutalom átadására a tanévzárón kerül sor.

Alapító: Szűcs Béláné sz. Dér Mária

 

Kuratórium elnöke: Dr Vigh Annamária

Tagok: a mindenkori polgármester, és iskolaigazgató,

jelenleg: Dr Szente Kálmán és Dali Emese Katalin