Szabályzatok

Viselkedési Vezér Vonal

1. Az órákon aktívan veszek részt.
2. A felszerelésemet magammal hozom.
3. Nem zavarom a tanórákat.
4. Véleményemet szabadon, kultúrált formában fejtem ki.
5. Törekszem az udvariasság szabályainak betartására, köszönök az iskola dolgozóinak
6. Tartózkodom a csúnya beszédtől.
7. Türelmes leszek társaimmal.
8. Vigyázok önmagam és társaim testi, lelki épségére.
9. Óvom a környezetem.
10. Megfelelő öltözetben jövök iskolába. Az ünnepségeken az alkalomhoz méltó öltözékben veszek részt.
11. Mobilt a tanítási órán nem használok.

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

OH. A magántanulói jogviszony helyébe lépő egyéni munkarenddel kapcsolatos jogszabályi változások 20019 szept 1-től

Az alábbi linkekre kattintva letöltheti a következő dokumentumokat:

Panaszkezelési szabályzat 2019. 04. 02. (pdf)

A Pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát
munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési
szabályzat (pdf)

Az intézmény szakmai alapdokumentuma (pdf) frissítve: 2017.10.02.