Az iskola dolgozói

Megbízott intézményvezető: Dali Emese Katalin
Igazgatóhelyettes:   Dali Emese Katalin és Jávor Melinda

A művészeti képzés  intézményegység-vezető: Bíróné Váradi Éva

Pszichológus: Vincze Piroska amiaszivedetnyomja@gmail.com

Iskolatitkár:  Budavári Ágnes
Iskolatitkár: Lukácsné Drávai Ilona
Gondnok “A” épület: Gutmayer Antal
“B” épület: Löbel Imre

Szakmai munkaközösségvezetők:

Alsó tagozat: Baloghné Szilágyi Ildikó
Napközis munkaközösség: Budaváriné Deák Marietta

Angol nyelvi munkaközösség:Dr. Szabóné Kratzer Zsuzsa
Humán munkaközösség: Novoszádek János
Reál és természettudományi munkaközösség: Lutzné Feszt Edit
Osztályfőnöki munkaközösség: Mandják Gézáné
Német nyelvi munkaközösség:  Gutmayer Jánosné

Osztályfőnökök

1.a Schokátzné Tallér Mária

német nemzetiségi két tanítási nyelvű osztály

1.b Lovász Teodóra

általános tanterv- angol nyelvet tanuló osztály

1.c Lenkefiné Balogh Mónika

német nemzetiségi nyelvoktató/angol nyelvet tanuló osztály

2.a Burza Hajnalka

német nemzetiségi két tanítási nyelvű osztály

2.b Buzáné Cziráki Gabriella

általános tanterv-angol nyelvet tanuló osztály

2.c Sándor Aliz

német nemzetiségi nyelvoktató- angol nyelvet tanuló osztály

 

3.a Tornyos Józsefné

német nemzetiségi két tanítási nyelvű osztály

3.b Valovics Istvánné

német nemzetiségi két tanítási nyelvű/ német nemzetiségi nyelvoktató

3.c Baloghné Szilágyi Ildikó

ált. tanterv- angol nyelvet tanuló osztály

4.a Potornai Andrea

német nemzetiségi két tanítási nyelvű osztály

4.b Stribik Anna

általános tanterv- angol nyelvet tanuló osztály

4.c Rozványi Dávidné

német nemzetiségi nyelvoktató /ált. tanrendű osztály-informatikaoktatás

5.a Handa Katalin

német nemzetiségi nyelvoktató osztály

5.b Varga Tamás

emelt óraszámban angolt tanuló osztály

5.c Dobrovka János

angol/német nemzetiségi nyelvoktató osztály

 

6.a Molnár Richárd

német nemzetiségi nyelvoktató osztály

6.b Szabóné Kratzer Zsuzsanna

emelt óraszámban angolt tanuló osztály

6.c Pokrócz Enikő

emelt óraszámban angolt tanuló osztály /német nemzetiségi nyelvoktató

7.a Novoszádek János

német /nemzetiségi nyelvoktató  osztály

7.b Páhi Lőrinc

emelt óraszámban angolt tanuló osztály

7.c Daragics Éva

angol/német nemzetiségi nyelvoktató osztály

8.a Gutmayer Jánosné

német nemzetiségi nyelvoktató osztály

8.b Tóthné Jávor Melinda

emelt óraszámban angolt tanuló osztály

8.c Mandják Gézáné

angol/ német nemzetiségi nyelvoktató osztály

 

Napközi és tanulószoba

Csoport Osztály Csoportvezető
1. 1.a Budaváriné Deák Marietta
2. 1.b Mészárosné Havasi Zsuzsanna
3. 1.c Juhász Jakab András
4. 2.a Gyárfás Alida
5. 2.bc Helyettesítés
6. 2.c Helyettesítés b-vel összevonva
7. 3.a Méry Gáborné
8. 3.b Zöldi Eleonóra
9. 3.c Pulainé Marlok Marian
10. 4.a Bethlen Klára
11. 4.b. Scheiber-Kánya Ditta
12. 4.c Földesi Gabriella
13. 5.abc Tokodi József
14. 6-7-8. évf. tanulószoba Micskei Imréné/Dobrovka János/Kisbalázs Koletta

 

Nem osztályfőnök pedagógusok szakterületei

Bártfai Katalin Márta fejlesztő pedagógus
Bertáné Hajdu Mária fejlesztő pedagógus
Budavári Ildikó matematika, fizika
Hab Mariann német
Homor Andrea informatika, technika és életvitel
Jablonkay Mária hon és népismeret
Jägerné Nagy Ágota matematika, fizika
Kisbalázs Koletta angol nyelv, tanulószoba
Kollár-Scheller Erzsébet angol
Lengyelné Ternyilla Noémi rajz-technika és életvitel
Lutzné Feszt Edit matematika, fizika, informatika
Méry Diána német nemzetiségi tanító
Méry Gáborné fejlesztő pedagógus
Micskei Imréné könyvtáros tanár, etika
Milbich Edit német nemzetiségi tanító és néptánc-pedagógus
Sárkány Zsófia német nyelv
Tompáné Fazekas Gabriella természetismeret, földrajz-óraadó
Wieszt Edina német nemzetiségi tanító

 

Egyéb feladatokat ellátó pedagógus munkakörök

DÖK patronáló Homor Andrea
Gyermekvédelmi felelős Micskei Imréné
Gyógytestnevelő Varga Tamás
Sportfoglalkozások Molnár Richárd, Varga Tamás
Tankönyvfelelős Bertáné Hajdu Mária

 

Pedagógiai munkát segítő munkatársak

pedagógiai asszisztens Borzás-Fekete Fanni
pedagógiai asszisztens Kozma Rózsa
pedagógiai asszisztens Kurucz Gyula
pedagógiai asszisztens Mityók Betti
pedagógiai asszisztens Péczeli Noémi
portás A épület
portás B épület

 

SZMK

Az iskolai Szülői Munkaközösség elnöke Takács Eszter
Tagok

 

 

 

Támogató alapítványok

A Corvinus Alapítvány elnöke  Horányiné Vatamány Katalin
Dauner-Ringler Alapítvány elnöke Dr. Vigh Annamária

 

Frissítve:2017.09.20

SONY DSC

2016.06.28.

 

Az alsós munkaközösség 2016.04.11.

 

 

 

 

 

 

 

Facebook