Az iskola dolgozói

Iskolánk igazgatója: Zolcsák István fogadóóra: előzetes telefonos egyeztetés alapján (26-560811 )
Igazgatóhelyettes:   Dali Emese Katalin és Jávor Melinda

A művészeti képzés  intézményegység-vezető: Bíróné Váradi Éva

Pszichológus: Vincze Piroska amiaszivedetnyomja@gmail.com

Iskolatitkár:  Budavári Ágnes
Iskolatitkár: Lukácsné Drávai Ilona
Gondnok “A” épület: Gutmayer Antal
“B” épület: Löbel Imre

Szakmai munkaközösségvezetők:

Alsó tagozat: Baloghné Szilágyi Ildikó
Napközis munkaközösség: Budaváriné Deák Marietta

Angol nyelvi munkaközösség:Dr. Szabóné Kratzer Zsuzsa
Humán munkaközösség: Novoszádek János
Reál és természettudományi munkaközösség: Lutzné Feszt Edit
Osztályfőnöki munkaközösség: Mandják Gézáné
Német nyelvi munkaközösség:  Gutmayer Jánosné

Osztályfőnökök:

1. a Burza Hajnalka  német nemzetiségi két tanítási nyelvű osztály
1. b Horváth Anikó általános tanterv- angol nyelvet tanuló osztály
1. c Sándor Aliz  német nemzetiségi nyelvoktató/angol nyelvet tanuló osztály

2. a  Tornyos Józsefné  német nemzetiségi két tanítási nyelvű osztály
2. b Valovics Istvánné   német nemzetiségi két tanítási nyelvű/ német nemzetiségi nyelvoktató osztály
2.c  Baloghné Szilágyi Ildikó  általános tanterv- angol nyelvet tanuló osztály

3.a Potornai Andrea  német nemzetiségi két tanítási nyelvű osztály
3.b Strbik Anna  általános tanterv- angol nyelvet tanuló osztály
3.c  Rozványi Dávidné német nemzetiségi nyelvoktató /ált. tanterv alapján tanuló osztály – informatikaoktatás

4.a Schokátzné Tallér Mária  német nemzetiségi két tanítási nyelvű osztály
4.b  Dali Emese Katalin  általános tanterv- angol nyelvet tanuló osztály
4.c  Lenkefiné Balogh Mónika német nemzetiségi nyelvoktató /ált. tanrendű osztály-informatikaoktatás

5.a Molnár Richárd német nemzetiségi nyelvoktató osztály
5.b Szabóné Kratzer Zsuzsanna emelt óraszámban angolt tanuló osztály

5. c Pokrócz Enikő angol/német nemzetiségi nyelvoktató osztály

6.a  Novoszádek János  német nemzetiségi nyelvoktató osztály
6.b Páhi Lőrinc emelt óraszámban angolt tanuló osztály
6.c Daragics Éva  emelt óraszámban angolt tanuló osztály /német nemzetiségi nyelvoktató

7.a  Gutmayer Jánosné német /nemzetiségi nyelvoktató  osztály
7.b Tóthné Jávor Melinda emelt óraszámban angolt tanuló osztály
7.c Mandják Gézáné angol/német nemzetiségi nyelvoktató osztály

8.ac Budavári Ildikó emelt óraszámban angolt tanuló osztály
8.b Jägerné Nagy Ágota német nemzetiségi nyelvoktató osztály

 

Napközi és tanulószoba

Csoport Osztály Csoportvezető
1. 1.a  Bethlen Klára Pálma
2. 1.b Buzáné Cziráki Gabriella
3. 1.c Kurucz Gyula
4. 2.a Méry Gáborné
5. 2.b  Zöldi Eleonóra
6. 2.c  Pulainé Marlok Marian
7. 3.a Budaváriné Deák Marietta
8. 3.b Balláné Székely Anna
9. 3.c Földesi Gabriella
10. 4.a  Mészáros Zsuzsanna
11. 4.b. Ferkelné Gősy Éva
12. 4.c  Lovász Teodóra
13. 5.a-b-c Jablonkay Mária/Tokodi József
14. 6-7-8. évf. tanulószoba Micskei Imréné/Dobrovka János

 

Nem osztályfőnök pedagógusok szakterületei:

Méry Gáborné fejlesztő pedagógus
Bártfai Katalin Márta fejlesztő pedagógus
Varga Tamás testnevelés, gyógytestnevelés
Jablonkay Mária napközi, hon és népismeret
Lutzné Feszt Edit matematika, fizika, informatika
 Kisbalázs Koletta  angol nyelv
Sárkány Zsófia német nyelv
Tokodi József ének
Lengyelné Ternyilla Noémi rajz-technika és életvitel, etika
 Handa Katalin német nyelv
Zolcsák István technika és életvitel, igazgató
Tompáné Fazekas Gabriella természetismeret, földrajz
Dobrovka János testnevelés
Wieszt Edina német nemzetiségi tanító
Micskei Imréné könyvtáros, tanár
Bertáné Hajdu Mária fejlesztő pedagógus,
Milbich Edit német nemzetiségi tanító és néptánc pedagógus
Méry Diána német nemzetiségi tanító
 Lévay-Horváth Szonja angol nyelv
Homor Andrea informatika

Egyéb feladatokat ellátó pedagógus munkakörök

DÖK patronáló Homor Andrea
Gyermekvédelmi felelős
Micskei Imréné
Gyógytestnevelő Varga Tamás
Sportfoglalkozások Molnár Richárd,Varga Tamás
Tankönyvfelelős: Bertáné Hajdu Mária

Az iskolai Szülői Munkaközösség elnöke: Takács Eszter

tagok:

A Corvinus Alapítvány elnöke: Horányiné Vatamány Katalin

A Dauner-Ringler Alapítvány elnöke: Dr Vigh Annamária

Letölthető dolgozói névsor

Frissítve:2016.10.07

SONY DSC

2016.06.28.

 

Az alsós munkaközösség 2016.04.11.

 

 

 

 

 

 

 

Facebook