Művészeti oktatás

Kedves Szülők!

Ismételten változott az órabeosztás. A korábbiak a továbbiakban érvényüket veszítik. Kérjük Önöket tekintsék az alább letölthetőket  véglegesnek.

Előképző

Csoportos elméleti órák rendje

Szolfézs – Bán Réka

Az első héten várható jelentősebb időpontok a Művészetoktatásban:

–         szeptember 2 . 8,00 Tanévnyitó az iskola A épületében, közösen az iskolával

–         szeptember 4. 15,00 18,00 között pótbeiratkozás az iskola II. emeleti Kamaratermében (társastánc, gordonka)

–         szeptember 5. és 6. Szülői értekezletek és órabeosztások

 

TÁJÉKOZTATÓ

A MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

2013.június 19. (szerda) és 20. (csütörtök) 14-18 óra között.

A képességfelmérő meghallgatás eredménye letölthető itt: táblázat fájl

Letölthető dokumentumok a beiratkozáshoz: Tanulói adatlap (pdf), Szülői Nyilatkozat (pdf)

Térítési- és tandíjak 2013.06.16-tól. (pdf)

A beiratkozás az iskola székhelyén, a II. emeleti kamarateremben a főtárgy-tanárok segítségével történik. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben nem iratkoznak be a megadott napokon, a későbbiekben nem tudjuk a szabad helyet és a tanulmányok megkezdését garantálni, mert a szabad helyek feltöltésre kerülnek a várakozó jelentkezőkkel! A tanulói jogviszony létrejöttének további feltétele, hogy a beiratkozáskor leadásra kerüljön a hiánytalanul kitöltött tanulói adatlap és a törvényes képviselő által aláírt szülői nyilatkozat.

A beiratkozáshoz szükséges fontos adatok: A tanuló neve, szül. helye, ideje, állampolgársága (nem magyar állampolgár esetén, a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma), társadalombiztosítási azonosító jele, egyedi oktatási azonosító száma, diákigazolványának sorszáma, lakcím, iskolája, osztálya, anyja neve, apja (törvényes képviselőjének) neve, elérhetőségek.

 

A következő évben érvényes térítési- és tandíjak mértékéről intézményünk fenntartója, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ előzetes tájékoztatása szerint: az idei, változatlan díjakra és kedvezményekre lehet számítani. Továbbra is lehetőség lesz részletfizetésre, de a beiratkozáskor legalább az első részletet -nyugta ellenében- készpénzben be kell fizetni!

Változás viszont, hogy a következő tanévtől megszűnik a hangszerkölcsönzési- és hangszerhasználati díj.

A fenntartó tájékoztatása alapján csak azok a tanulók iratkozhatnak be a 2013/14-es tanévre, akik anyagilag rendezték a 2012/13-as tanévet.

A várakozó jelentkezőket, felszabaduló hely esetén az iskola a lehető leghamarabb értesíti.

 

Tisztelettel:

Buzás Bálint intézményegység – vezető

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

Ezúton értesítjük az érintetteket, hogy képességfelmérő meghallgatást tartunk az újnövendékeink részére a Hunyadi Mátyás Alapfokú Művészeti Iskolában / Zeneiskolában.

(Új tanulónak minősül az a gyermek is, aki a tavalyi szolfézs előképző után idén hangszert is szeretne tanulni.)

Helye: az iskola II. emeleti kamaraterme

Ideje: 2013. május 6. és május 7. 15,00 és 18,00 között.

A hangszeres órák heti 2 X 30 percben, a kötelező szolfézs pedig 2 X 45 percben zajlik.

A szülőket a meghallgatás eredményéről írásban értesítjük 2013. május 31-ig.

A meghallgatáson sikeresen szereplő gyermekek számára a beiratkozás várható időpontja 2013. június hónapban lesz! (Ez egységesen vonatkozik majd a régi és az új növendékekre egyaránt!)

Bővebb információ kérhető munkaidőben a 26/560-810 (Buzás Bálint) és a 26/560-811 (titkárság) telefonszámon.

 

Solymár, 2013-04-15.

 

Tisztelettel:

 

Buzás Bálint

Intézményegység – vezető

 

 

Értesítés

 

Ezúton értesítjük az Ifjúsági Hangversenybérlet tulajdonosokat, hogy az utolsó előadás 2013. április 16-án (kedden) 17,30-kor lesz!

A zene sokszínűségét bemutató előadások harmadik alkalmán a DUNA SZIMFONIKUS ZENEKAR ad műsort Deák András vezényletével.

Tájékoztatjuk azokat, akik most szeretnének bekapcsolódni a sorozatba, hogy az utolsó fellépésre 550 Forintos áron az előadás megkezdése előtt jegyek még válthatóak!

 

 

Ezúton tájékoztatjuk az iskola művészeti tagozatán tanuló növendékeket és a szülőket, hogy  2013. március 25-én délután órarend szerinti tanításunk lesz! 26-án és 27-én – értekezletekre való tekintettel – TANÍTÁS NÉLKÜLI NAPOKAT tartunk! A TAVASZI SZÜNET pedig március 28-tól április 2-ig tart!
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

 

 

 

 


 

A fúvós találkozó zenei anyaga megtekinthető itt

 

 

AMI utánpótlás (UTP) zenekara mint vendég,  az Aranykorona nyitányt adta elő a koncerten.

 

Bemutatkozás a leendő első osztályosok szülei számára

 

Solymáron már 1967-ben elindult a zeneoktatás 4 tanszakkal, 4 pedagógussal, és 40 tanulóval. Folyamatos átalakulások, átszervezések után jelenleg 20 tanszakon (pl.: a jól ismert: trombita, gitár, fuvola), 15 pedagógussal 290 tanulót 316 szakon – mint Kiváló Minősítésű Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – oktatunk. (Utóbbi létszám különbség azt jelenti, hogy 26 növendékünk zeneművészeti és táncművészeti szakra is egyaránt jár.) A létszám évek óta stabilnak mondható; 1-2 évben enyhe emelkedés is tapasztalható volt.

Az új elsősöknek jó szívvel ajánljuk előképző 1. évfolyamainkat, melyek zenei és társastáncos szakon egyaránt választhatóak. Hangsúlyozni szeretném, hogy az alapfokú művészetoktatás a köznevelés része; igaz ne

m kötelező, hanem választható, de az esetleges felvétel után ugyanúgy, folyamatosan járni kell az órákra, ahol a tanító nénik leckét adnak fel, később dolgozatot írathatnak, úgy, mint az az általános iskolában is megszokott. De – távlatokban – fontos lesz a mindennapi gyakorlás! A nálunk elért eredményekről a tanulók államilag elismert bizonyítványt kapnak.

Tapasztalataink szerint az általános iskolai munkát nem hátráltatja, ha már elsőben megkezdik a gyermekek a zenélést és a táncot. A tanóráink mindkét előképzőben csoportosak, hetente 2X45 percesek. Zenénél Bács Borbála, társastáncnál Bíróné Váradi Éva tanárnők tartják a foglalkozásokat. A zenei órák az iskola B épületében, míg a társastánc az A épületben zajlik..

Az alapfokú művészetoktatás térítési, illetve tandíjért vehető igénybe. A vonatkozó törvényi háttér folyamatos változásának tudható be, hogy konkrét összeget csak a jelenleg zajló (2012/13-as tanév II. félévéről) mondhatok, ott is a fenntartó által megállapítható kedvezmények nélkül.

Előképző 1. (heti 2 tanórában; tanulmányi átlagtól függően) 3,500 – 4,000 Ft/félév a térítési díj

Ha mindkét szakra jelentkeznek, akkor a fenti összeghez 20,000 Ft/félév tandíj kapcsolódik!

Távlatok: a 6. évfolyam végén alapvizsgát kell tenni elméletben és gyakorlatban, míg az utolsó évfolyam végén záróvizsga tehető.

Az intézményegység együttesei, csoportjai melyekkel folyamatosan jelen vagyunk a helyi kulturális életben:

 

Vonószenekar, Vonós négyesek, Fúvós Zenekarok, Népi
együttes (furulya, citera, ütőgardon,) Ütő együttes, Társastánccsoportok évfolyamonként.

Saját rendezvényeink: A zene világnapja, Az ifjú zenebarátok napja, Félévi – nyilvános – tanszaki hangversenyek, Művészetis farsang, Az ifjú tálentumok délutánja, A magyar művészetoktatás napja, Év végi – nyilvános hangversenyek (Ehhez tartozik: Gálahangverseny, Alapvizsga gyakorlati része is) Táncünnep.

 

BEIRATKOZÁS (várhatóan): a korábbiakhoz hasonlóan május – júniusban lesz. Ez a helyi médián keresztül HIRDETVE LESZ!

 

Buzás Bálint intézményegység – vezető. Telefon: 06/30-390-0512

 

 

 

 

 

 

 

 

Értesítés

Ezúton értesítjük az Ifjúsági Hangversenybérlet tulajdonosokat, hogy a következő előadás 2013. február 7-én (csütörtökön)

 

17,30-kor lesz!

A zene sokszínűségét bemutató előadások második alkalmán a HONVÉD FÉRFIKAR ad műsort Strausz Kálmán vezényletével.

Tájékoztatjuk azokat, akik most szeretnének bekapcsolódni a sorozatba, hogy a mostani és az április 16-i (Duna Szimfonikus Zenekar) fellépéseire 550 – 550 Forintos áron az előadás megkezdése előtt jegyek még válthatóak!


A téli szünet első napja az AMI-ban december 20. csütörtök (utolsó tanítási nap december 19.)
A szünet január 6-ig tart; az első tanítási nap január 7. (hétfő)
Az AMI pedagógusai Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Eredményes Új Esztendőt kívánnak!

 

Ifjúsági Hangversenybérlet

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

 

Megerősítjük, hogy a Nemzeti Filharmónia „A zene sokszínűségét„ bemutató három élő produkciójának időpontja a következő:

 

2012. december 4. 17,30        VUJICSICS – EGYÜTTES

Magyarországi szerb, horvát és makedón népzene!

 

2013. február 7.  17,30           HONVÉD FÉRFIKAR Vezényel: Strausz Kálmán

Bartók és Kodály művek; Daltanulás

2013. április 16. 17,30            DUNA SZIMFONIKUS ZENEKAR Vezényel: Deák András

„Zene a szélrózsa minden irányából”

A végleges anyagi vonatkozás: a Hunyadi Mátyás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói csak a bérletek árának a felét, azaz 650(!) Forintot kell, hogy fizessenek. Természetesen az érdeklődő szülők és a „külsős” gyerekek (korlátozott számban) teljes áron (1,300 Forint) csatlakozhatnak.

………………………… számú művészeti iskolás növedék bérlet (650 Ft)

…………………………. számú nem művészeti iskolás tanuló bélet (1,300 Ft)

…………………………. számú felnőtt bérlet (1,300 Ft)

 

Szülő/gondviselő neve, aláírása: …………………………              …………………………..

A bérletek árát csekken kell befizetni. A csekket a főtárgy-tanároknál, illetve hétköznap 8,00 és 16,00 között iskolánk pénzügyi előadójánál, Kovács Bélánénál lehet átvenni. Kérjük, hogy a csekkek feladását – az átfutási időre való tekintettel – november 12. és november 23. között szíveskedjenek megtenni.

A bérleteket november 26. és november 30. között lehet átvenni ugyancsak a főtárgy-tanároknál, illetve hétköznap 8,00 és 16,00 között az iskola pénzügyi előadójánál.

 

További felvilágosítás:

Buzás Bálint intézményegység – vezető       06/30/390-0512 vagy /06/30/842-0325


1. számú függelék 

Térítési díjak – 2012. június 16.-tól

Díjfizetési kategóriák A térítési díj összege fél évre A térítési díj összege egész évre
6-18. év közötti iskolás tanulók  díja Csoportos főtárgyat tanulók (előképző 1.-2.) heti 2 óra 4,1 tanulmányi átlag felett 3.500.- 7.000.-
4,1 tanulmányi átlag alatt és új tanulók 4,000.- 8,000.-
Csoportos főtárgyat tanulók (legalább heti 4 óra) 4,1 tanulmányi átlag felett 4,000.- 8,000.-
4,1 tanulmányi átlag alatt és új tanulók 4,500.- 9,000.-
Egyéni főtárgyat tanulók (legalább heti 4 óra) 4,1 tanulmányi átlag felett 9,000.- 18.000.-
4,1 tanulmányi átlag alatt és új tanulók 12.000.- 24,000.-
18-22. év közötti középiskolás tanulók díja Csoportos főtárgyat tanulók 4,1 tanulmányi átlag felett 8.000.- 16.000.-
4,1 tanulmányi átlag alatt és új tanulók 9.000.- 18.000.-
Egyéni főtárgyat tanulók 4,1 tanulmányi átlag felett 22.500.- 45.000.-
4,1 tanulmányi átlag alatt és új tanulók 30.000.- 60.000.-
 

2. számú függelék

Tandíjak – 2012. június 16-tól

Díjfizetési kategóriák A tandíj összege fél évre A tandíjdíj összege egész évre
Életkortól függetlenül a  tandíj: Csoportos főtárgyat tanulók 4,1 tanulmányi átlag felett 20.000.- 40.000.-
4,1 tanulmányi átlag alatt és új tanulók 23.000.- 46.000.-
Egyéni főtárgyat tanulók 4,1 tanulmányi átlag felett 90.000.- 180.000.-
4,1 tanulmányi átlag alatt és új tanulók 100.000.- 200.000.-
2. hangszer (heti 1x 30 percben) Csak 4,1 tanulmányi átlag felett 9.000.- 18.000.-
3. számú függelék 

Hangszerhasználati díjak – 2012. június 16.-tól

 

Díjfizetés típusa A hangszerhasználati díj összege fél évre A hangszerhasználati díj összege egész évre
Életkortól függetlenül, iskolai hangszerhasználatra 3.000.- 6.000.-
Életkortól függetlenül, kölcsönzött hangszerenként 6.000.- 12.000.-