Alapiskola

Iskolánk rövid története

no images were found

Iskolánk, a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat története, jelenleg fellelhető dokumentumok alapján 1736-ban indul. Az akkori iskolamester bizonyára német nyelven beszélt és a német ABC-re tanított, hiszen a középkori falu pusztulása után német telepesek szorgalmas munkája segíti újra talpra ezt a kis közösséget és hívja életre újra Solymárt.

1847-ben már 245 tanulóról számol be a tanfelügyelő jelentése, megemlíti a tanító Úr, Körbl Károly nevét is, aki kiváló kertész lévén még gyümölcsnemesítéssel is foglalkozott. Ahogy a falu gyarapodik, egyre szükségesebbé válik egy új iskolaépület megépítése, ami meg is történik az 1903-04-esévekben. Ez volt a mai “A” épület elődje, egy szép klinkertéglás egyszintes több tantermes épület, egyszerű, nagy udvarral.

Sajnos a történelem viharai nem kímélik az iskolát sem, a II. Világháború alatt egy orosz megszállással, majd az 1946-os kitelepítés következményeivel kell megbirkóznia. A lakosságcsere után az élet megy tovább és iskolára nagyobb szükség van, mint valaha, csak minden másképp működik, mint a világégés előtt. A gyerekek az iskolában most már csak magyarul beszélnek és csak a családjukban hallják a német szót. Még hosszú időnek kell eltelnie, hogy az itthon maradottak, a solymári sváb emberek és gyerekeik ugyanolyan megbecsülésnek örvendjenek, mint mások. Körülbelül a hatvanas évektől kezdve újabb fellendülés indul meg az iskola életében. Bevezetik a német oktatást és a falu fejlődése, a növekvő gyermeklétszám miatt az 1970-es években szükségessé válik az iskola átépítése. A tanulók létszáma ekkor már meghaladta a 800 főt. Megépül a “B” épület és 1982-re elkészül a régen áhított tornaterem is. Ekkorra már zeneiskola is működik, de csak zongorát és hegedűt lehet tanulni.

Végül is az iskolaépület átépítése 2002-ben önkormányzati beruházással befejeződik és elkészül a tetőtér beépítés, kialakul a mai állapot, megteremtődnek a minőségi oktatás tárgyi feltételei. A sor bezárását a tükrös táncterem és a nívós zeneterem kialakítása jelenti, mely 2009-ben az előző igazgató asszony Behovics Antalné munkájának köszönhető.

Mindenképpen említésre méltó még az 1991 május 24.-i dátum, ekkor vette fel iskolánk a helyi hagyományokra alapozva a “Hunyadi Mátyás” nevet.

2009 őszén iskolánk feladatai bővültek, a Pilis-Buda –Zsámbék Kistérségi Társulás, valamint Solymár Nagyközség támogatásával Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alakult, logopédusokkal és gyógytestnevelőkkel. Így váltunk többcélú oktatási intézménnyé, melyhez az említett új szín mellett egy szép eredményekkel büszkélkedhető alapiskola tartozik, magas szintű német nemzetiségi oktatással és angol nyelvi programokkal, mindenütt nagy sikert arató német nemzetiségi tánccsoporttal és egy kiváló színjátszó csapattal, valamint hozzá tartozik még egy magas színvonalon dolgozó, több kamaraegyüttessel rendelkező, 14 tanszakot működtető Művészeti Alapiskola, ahol a muzsikálás örömeit ismerik meg tanulóink.

Iskolánk hagyományrendszere nagy és szerteágazó. Minden évben megünnepeljük nemzeti ünnepeinken túl,a Márton Napot, a Föld Napját, megrendezzük a farsangot, a Diákönkormányzat mozgalmas Sportnapját és a Nemzetiségi napon pedig diákjaink szülőfalujuk Solymár értékeivel, gazdag történelmével ismerkedhetnek meg. A színvonalas tanítás mellett tantestületünk számos közösségi program szervezésével erősíti az osztályok összetartozását és színesíti az iskolai életet.

Valamennyien hisznek abban, hogy az iskola a gyermekekért van, a gyermek pedig a jövőt építi.

Feladatuk biztos tudás, erkölcsi támaszt nyújtó humán értékek közvetítése tanulóinknak, hogy a múlt értékeit becsülve alakítsák ki felnőtt életüket.

Elhívatott pedagógusként vallják, hogy az iskola kérdése, egyben jövőnk kérdése is.

Marlokné Cservenyi Magdolna