Igazgató választás

Kedves Leendő Elsősök!

Tisztelt Szülők!

Akikkel hamarosan találkozni fogtok:

 

Burza Hajnalka

„Ha azt szeretnéd, hogy emlékezzenek rád, ültess fát vagy nevelj embert.”

kínai közmondás

 

 

 

 

 

 

Solymári diákból lettem solymári tanító néni. Nagyon szeretem szűkebb hazámat, és büszke vagyok arra, hogy én is itt „koptattam a padokat” gyermekkoromban.

Jó érzéssel gondolok vissza a diákéletre, szeretettel gondolok azokra, akik olyan tudást adtak nekem, amely komoly alapja hivatásomnak.

Számomra ez az iskola nem csupán munkahely, kötődésem sokkal mélyebb. Tanítóként nevelem, oktatom a jövő nemzedékét.

Nagyon szeretem a gyerekeket, szívesen, nagy lelkesedéssel, foglalkozom velük. Nagy öröm látni, hogy mi mindenre lehet a kisiskolásokat megtanítani! Jelenleg 28 kedves negyedikesnek vagyok az osztályfőnöke. Sokat játszunk, énekelünk, mesélünk, mondókázunk, táncolunk, beszélgetünk. Szívesen szervezek közös programokat /színház, múzeum, kirándulások/, amelyek elősegítik egy vidám, jó közösség kialakulását. A sok szép élmény, a rendezvényeken, a versenyeken való részvétel, a szereplések, a műsorok, mind sokoldalúságunkat mutatják meg. Fontos számomra az igazi értékek tisztelete, a hagyományok ápolása. Negyedik osztály végén fájó szívvel búcsúzom osztályaimtól, ugyanakkor várakozással gondolok a szeptemberi iskolakezdésre.  Izgatottan és szeretettel várom a leendő elsősöket!

Ismerjük meg együtt Betűország és Számország hős lakóit! Fedezzük fel együtt a Tudás Várának rejtelmeit! Tanítóként és szülőként is jól ismerem a mai kor gyermekeinek gondolatait, problémáit, játékait, szokásait, kedvenceiket. Bizony nem könnyű egy iskolás gyermek élete. Mindent megteszek azért, hogy változatos módszerekkel, programokkal színesítsem mindennapjaikat.

Fontos feladatom a tanításban a játékosság, a következetesség, a természet és a világ szépségei iránti érzékenység felkeltése, a zene, a tánc, a mozgás és sport megszerettetése, környezetünk tisztelete és védelme, az olvasás megszerettetése, az önállóan gondolkodni tudás elsajátítása, az önbizalom, a gyermekekben rejlő tehetség kibontakoztatása.

A tanulás jó hangulatú légkörben, a kölcsönös bizalom jegyében tud jól működni. Fontos a nyílt és nyitott kapcsolattartás a gyermek, a szülő és a pedagógus között.

Egy kis gyerekcsapatot terelgetni, vezetgetni kell, családias légkörben, de a megfelelő renddel, fegyelemmel! Célom, hogy jól érezzék magukat velem-velünk a gyerekek, szeressék meg az iskolát, tanulják meg az alapokat, tanuljanak meg tanulni, kapjanak lehetőséget képességeik kibontakoztatására, sikereket érjenek el, becsületes, nyitott személyiséggé váljanak! Mindezt szeretetteljes légkörben, hiszen „a gyerekek csak szeretve érzik jól magukat!”

Örömmel várom a személyes találkozást!

 

 Buzáné Cziráki Gabriella

„A jó tanító…

… nem saját tudásának  gyümölcseit osztja meg tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit”

(Kahlil Gibran)

 

 

1994 szeptembere óta vagyok pedagógusi pályán.  13 évig tanítottam Budapesten, 3. éve napközis nevelőként tanítok Solymáron.

Szülőként magam is átéltem a gyermekeim iskolakezdését és az alsó tagozat kihívásait.

Az óvodában töltött éveket követően, jelentős változás következik be gyermekeink életében az iskolakezdéssel. Fontosnak tartom, hogy ezt az időszakot a gyerekek zökkenőmentesen éljék meg, egy vidám, jó hangulatú közösségben, bizalommal forduljanak tanítóikhoz és egymáshoz.  Életkori sajátosságaik figyelembevételével, mesékkel, játékos feladatokkal, kreatív tevékenységekkel és sok-sok mozgással kívánom elősegíteni beilleszkedésüket.

Az első osztály legfontosabb feladata az alapok elsajátítása. A gyerekek különböző indíttatással és tudásszinttel érkeznek az iskolába, ezért szükséges a differenciált oktatás alkalmazása. Ez rugalmasan, a gyermekek egyéni előrehaladásának megfelelően biztosítja fejlődésüket. Célom, hogy első osztály végére minden tanítványom tudjon írni, olvasni és számolni, de egyéni képességeikhez mérten a legtöbbet hozzák ki magukból. Az egyéni munka mellett, a gyerekek párban és csoportban is dolgoznak. A csoportmunka lehetőséget biztosít egymás megismerésére, támogatására, elfogadására, valamint az együttműködés fejlesztésére, melynek közösség formáló hatása van. Véleményem szerint tanulni és tanítani is csak jó hangulatban és közösségben lehetséges.

Szeretettel várom minden leendő elsős tanítványomat és szüleiket a következő tanévben.

 

 

 

 

Marlokné Somogyi Ildikó

„A tanítvány nem bögre, amelyet meg kell tölteni, hanem fáklya, amelyet fel kell lobbantani.”

(Igor Tamm)

 

 

 

 

 

A Szentendrei Ferences Gimnáziumban érettségiztem, majd tanítói diplomát szereztem ének-zene szakkollégiummal. 1987-től osztálytanítóként és fejlesztőpedagógusként, az elmúlt 3 évben igazgatóhelyettesként dolgoztam, közben felneveltem 4 saját gyermekemet. Nagyon örülök annak, hogy az igazgatóhelyettesi feladatok ellátása után visszatérhetek a tanításhoz, amit a legjobban szeretek. Saját gyerekeim iskolás évei döbbentettek rá arra, hogy vannak olyan tanulók, akik annak ellenére, hogy nagyon értelmesek, nehezen veszik az iskolai „akadályokat”. Ezért elvégeztem a Meixner-módszert, majd szakvizsgáztam fejlesztő-differenciáló szakon, hogy segíteni tudjak a tanulási problémák leküzdésében.

Meggyőződésem, hogy kisiskolás korban nagyon fontos szerepe van a tanulás mellett az érzelmi nevelésnek, a zenei, vizuális és mozgásos kreativitás kibontakoztatásának is. Az első osztály meghatározó további életünkben, nagyrészt ez felnőttkori sikereink záloga.

Az olvasást-írást Meixner-módszerrel fogom tanítani, ami minden kisgyerek számára biztos alapot tud teremteni a további évfolyamok eredményes elvégzéséhez.

Alapelvem, hogy a tanulókat soha nem egymáshoz viszonyítom, hanem a saját magukhoz mért fejlődésüket nézem. Törekszem arra, hogy minden gyereknek az egyéni képességeihez mérten adjak feladatokat.

Óráimon a kooperatív tanulást is alkalmazom, ahol diákjaim megtanulják az együtt dolgozás örömét, és a másik személyiségének tiszteletben tartását.

Tapasztalatok gyűjtése nélkül nincs elvont tanulás. Ezért nagyon fontos, hogy a mindennapi életből minél több érzékszervet megmozgató tapasztalat útján jussanak el a gyerekek az elvont fogalmakig. Ehhez szeretnék segítséget nyújtani majd a közös szabadidős programokkal: színház- és múzeumlátogatással, kirándulással, sok olyan tevékenységgel, ami a kíváncsiságukat, érdeklődésüket felkeltheti.

Következetesség és korlátok nélkül egy kisgyerek elveszettnek érezheti magát a mai világban. Mindent meg fogok tenni azért, hogy biztonságban érezhessék magukat az életben: tudják, hol vannak a határok, meddig mehetnek el. Ebben a szülőknek is partnereknek kell lenniük, mert kettős neveléssel pont az ellenkezőjét érjük el.

Minden ember érték. Mindenkiben meg kell találni azt, amiben jó, és azt kell erősíteni, tovább fejleszteni. Kinek az olvasás, kinek az éneklés megy jobban, de az is lehet, hogy valakinek az empátia képessége adatott meg, és a közösség számára ez a legnagyobb ajándék.

 

Szeretettel várom leendő elsőseimet, akikkel közösen fedezhetjük fel a betűk és számok csodálatos világát!

 

Tisztelt Szülők!

 

Iskolánk a 2012/13-as tanévben az alábbi 4 programot hirdeti meg:

 

Normál tantervű osztály

A gyerekek 3. osztályig nem tanulnak idegen nyelvet, csak 4. osztálytól heti 3 órában.

 

Német nyelvoktató kisebbségi osztály (nemzetiségi osztály)

A gyerekek heti 5 órában tanulják a német nyelvet (minden nap van 1 német órájuk). Második osztálytól ehhez jön még a heti 1 népismeret tantárgy szintén németül.

 

Német kétnyelvű kisebbségi osztály (kéttannyelvű osztály)

A gyerekeknek minden nap van 1 német órájuk (heti 5 óra), emellett a készségtárgyakat (technika, rajz, ének, testnevelés) és a környezetismeretet is németül tanulják. Ez azt jelenti, hogy a heti óraszámuk 50 %-a német nyelven folyik. Ezt az oktatási formát csak alsó tagozatban tudjuk biztosítani, felső tagozatban ezek az osztályok is nemzetiségi osztályok lesznek.

 

Angol tagozatos osztály

A gyerekek alsó tagozatban első osztálytól kezdődően heti 3 órában, felső tagozatban heti 5 órában tanulják az angol nyelvet.

 

 

A Nyílt napon (febr.21) az alábbi órákat nézhetik meg:

 

8 – 8.45

Buzáné Cziráki Gabriella matematika óra az 1.a osztályban „B” épület földszint
Gölcz Mira német környezet óra a 2.a osztályban „B” épület földszint

 

9 – 9.45

 

Marlokné Somogyi Ildikó nyelvtan óra a 4.b osztályban „A” épület II. emelet
Gutmayer Jánosné német óra az 1.a osztályban „B” épület földszint

 

10 – 10.45

 

Burza Hajnalka matematika óra a 4.a osztályban „A” épület II. emelet
Dr Szabóné Kratzer Zsuzsanna angol óra az 1.c osztályban „B” épület I. emelet

 

 

 

 

Facebook