About hunyadi


Website:
hunyadi has written 545 articles so far, you can find them below.


Törvény készül a táboroztatás szabályozására

Jelenleg nincs olyan szabályozás, amely meghatározná a nyári táboroztatás rendjét. Ezen kíván változtatni Mihalovics Péter, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Új Nemzedék Jövőjéért felelős miniszteri biztosa, aki még a 2012-es táboroztatási időszak előtt szeretné elfogadtatni – az őszre tervezett parlamenti vitát követően – az erről szóló törvényt – hangzott el a május 27-én, egy budapesti játszótéren rendezett sajtótájékoztatón. (tovább…)

Induló üdvözlet

Üdvözöljük az új honlapunkon kedves látogató.

Az új oldallal célunk, hogy az érdeklődők könnyebben juthassanak információhoz az iskolával kapcsolatban.

Reméljük, hogy az Ön tetszését is elnyeri az új oldal és minden információt megtalál amire csak szüksége van. Amennyiben nem így lenne, kérésével, kérdésével valamint javaslatával forduljon hozzánk bizalommal.


Elérhetőségek

E-mail: solym@intellimail.hu

Telefon: 06-26-560-811

Levelezési cím: 2083 Solymár, Templom tér 26.

Fax/Tel: 06-26-360-012

Telefonszámok:

Igazgató: 06-26-560-812

Igazgatóhelyettesek: 06-26-560-813

Tanári Aép: 06-26-560-814

Bép: 06-26-363-912

Iskolatitkár: tel: 06-26-560-811 fax: 06-26-360-012

 

Az iskola története

Iskolánk, a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat története, jelenleg fellelhető dokumentumok alapján 1736-ban indul. Az akkori iskolamester bizonyára német nyelven beszélt és a német ABC-re tanított, hiszen a középkori falu pusztulása után német telepesek szorgalmas munkája segíti újra talpra ezt a kis közösséget és hívja életre újra Solymárt.

1847-ben már 245 tanulóról számol be a tanfelügyelő jelentése, megemlíti a tanító Úr, Körbl Károly nevét is, aki kiváló kertész lévén még gyümölcsnemesítéssel is foglalkozott. Ahogy a falu gyarapodik, egyre szükségesebbé válik egy új iskolaépület megépítése, ami meg is történik az 1903-04-esévekben. Ez volt a mai “A” épület elődje, egy szép klinkertéglás egyszintes több tantermes épület, egyszerű, nagy udvarral.

Sajnos a történelem viharai nem kímélik az iskolát sem, a II. Világháború alatt egy orosz megszállással, majd az 1946-os kitelepítés következményeivel kell megbirkóznia. A lakosságcsere után az élet megy tovább és iskolára nagyobb szükség van, mint valaha, csak minden másképp működik, mint a világégés előtt. A gyerekek az iskolában most már csak magyarul beszélnek és csak a családjukban hallják a német szót. Még hosszú időnek kell eltelnie, hogy az itthon maradottak, a solymári sváb emberek és gyerekeik ugyanolyan megbecsülésnek örvendjenek, mint mások. Körülbelül a hatvanas évektől kezdve újabb fellendülés indul meg az iskola életében. Bevezetik a német oktatást és a falu fejlődése, a növekvő gyermeklétszám miatt az 1970-es években szükségessé válik az iskola átépítése. A tanulók létszáma ekkor már meghaladta a 800 főt. Megépül a “B” épület és 1982-re elkészül a régen áhított tornaterem is. Ekkorra már zeneiskola is működik, de csak zongorát és hegedűt lehet tanulni.

Végül is az iskolaépület átépítése 2002-ben önkormányzati beruházással befejeződik és elkészül a tetőtér beépítés, kialakul a mai állapot, megteremtődnek a minőségi oktatás tárgyi feltételei. A sor bezárását a tükrös táncterem és a nívós zeneterem kialakítása jelenti, mely 2009-ben az előző igazgató asszony Behovics Antalné munkájának köszönhető.

Mindenképpen említésre méltó még az 1991 május 24.-i dátum, ekkor vette fel iskolánk a helyi hagyományokra alapozva a “Hunyadi Mátyás” nevet.

2009 őszén iskolánk feladatai bővültek, a Pilis-Buda –Zsámbék Kistérségi Társulás, valamint Solymár Nagyközség támogatásával Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alakult, logopédusokkal és gyógytestnevelőkkel. Így váltunk többcélú oktatási intézménnyé, melyhez az említett új szín mellett egy szép eredményekkel büszkélkedhető alapiskola tartozik, magas szintű német nemzetiségi oktatással és angol nyelvi programokkal, mindenütt nagy sikert arató német nemzetiségi tánccsoporttal és egy kiváló színjátszó csapattal, valamint hozzá tartozik még egy magas színvonalon dolgozó, több kamaraegyüttessel rendelkező, 14 tanszakot működtető Művészeti Alapiskola, ahol a muzsikálás örömeit ismerik meg tanulóink.

Iskolánk hagyományrendszere nagy és szerteágazó. Minden évben megünnepeljük nemzeti ünnepeinken túl,a Márton Napot, a Föld Napját, megrendezzük a farsangot, a Diákönkormányzat mozgalmas Sportnapját és a Nemzetiségi napon pedig diákjaink szülőfalujuk Solymár értékeivel, gazdag történelmével ismerkedhetnek meg. A színvonalas tanítás mellett tantestületünk számos közösségi program szervezésével erősíti az osztályok összetartozását és színesíti az iskolai életet.

Valamennyien hisznek abban, hogy az iskola a gyermekekért van, a gyermek pedig a jövőt építi.

Feladatuk biztos tudás, erkölcsi támaszt nyújtó humán értékek közvetítése tanulóinknak, hogy a múlt értékeit becsülve alakítsák ki felnőtt életüket.

Elhívatott pedagógusként vallják, hogy az iskola kérdése, egyben jövőnk kérdése is.

Marlokné Cservenyi Magdolna
igazgató

Művészeti Oktatás

A Hunyadi Mátyás Többcélú Oktatási Intézmény Művészeti Tagozata
felvételt hirdet a 2011/2012-es tanévre

Új tanulóink számára játékos képességfelmérés, meghallgatás, beiratkozás, egyben az elmúlt évben a tagozatra járó növendékeink jelentkezésének időpontja:

2011. június 17-én és 20-án 10 és 18 óra között
Helye: Gréti Néni terem (az iskola II. emeleti Kamaraterme)

A tagozat tanárai szeretettel várják a művészetek iránt érdeklődő 1.-3. osztályos gyermekek jelentkezését előképzős csoportjaikba:

Zeneművészeti ág, klasszikus zene, zeneismeret tanszak: szolfézs főtárgy.

Táncművészeti ág, társastánc, gyermektánc.

Az előképző osztályokban a tanórák időtartama heti 2×45 perc.

Szeretettel várjuk továbbá az általános iskola 4. osztályától az alábbi tanszakokra a jelentkezőket:

Zeneművészeti ág, klasszikus zene:

Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon.

Rézfúvós tanszak: trombita, kürt, harsona-tenorkürt- bariton, tuba.

Akkordikus tanszak:harmonika, gitár, ütő.

Billentyűs tanszak: zongora.

Vonós tanszak: hegedű, brácsa, gordonka.

Zeneművészeti ág, népzene:

Fúvós tanszak: népi furulya.

Pengetős tanszak: citera.

Ütő tanszak: népi ritmushangszerek(ütőgardon)

Táncművészeti ág: társastánc.

Új és régebbi növendékeinknek egyaránt a 2011/2012-es tanév I. félévére szóló térítési-és/vagy tandíjat, illetve hangszer-használatdíjat a beiratkozáskor kell befizetni. A beiratkozáshoz szükséges még a kitöltött Szülői Nyilatkozat, valamint az Adatlap.

Tisztelettel:

Buzás Bálint Marlokné Cservenyi Magdolna
Igazgatóhelyettes Igazgató

Page 55 of 55« First...203040«505152535455

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük intézményünk weboldalán! Öröm számunkra, hogy érdeklődik arculatunk, eredményeink, eseményeink iránt. Reméljük honlapunkon minden hasznos információt megtalál, mely többcélú iskolánkkal kapcsolatos.
Jó böngészést kívánunk!