Nyolcadikasoknak

Kedves Szülők!

Közeledik dec. 10. A Tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára mely az Önök feladata.

 

Továbbtanulás

Határidők,  továbbtanulás 2012/2013. tanév
1 A középiskolák nyilvánosságra hozzák a felvételi eljárási rendjüket X. 31.
2 Az Oktatási Hivatal közzéteszi a központi írásbelit szervező iskolák jegyzékét www.oh.gov.hu XI.16.
3 Tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára szülők és tanulók feladata XII. 10.
4 Központi irásbeli vizsgák időpontjai 6-8.évf. gimn I.18. 14.00 Pótló írásbeli I.24. 14.00
Tehetséggondozó és felvételi 9.évf I.19. 10.00 Pótló írásbeli I.24. 14.00
Jelentkezés a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolákba II.1.
Jel.lapok kézi kitöltése szülők és tanulók I.7-I.15.
Adatok gépre vitele iskola I.15-II.1.
Gépi jel lapok ellenőrzése, aláírása szülők és tanulók II.4-II.6.
5 esetleges javítások elvégzése, javított lapok aláírása iskola, szülők és tanulók II. 7-II.13.
6 Irásban megkapják pecséttel ellátva az Értékelő lapot II.7
7 Iskolai hitelesítés igazgató II.13.
8 Jelentkezési lapok  és tanulói adatlapok postázása iskola II.15.
9 szóbeli felvételi vizsgák II.-18-III.8.
10 A középfokú iskolák legkésőbb március 13-ig nyilvánosságra hozzák az ideiglenes felvételi jegyzéket 2013. III. 13.
11 Március 18-án és 19-én lehet módosítani a tanulói adatlapokat az általános iskolákban 2013. III. 18-19.
12 Az iskola a módositottlapokat megküldi a felvételi központnak 2012.III.20
13 A felvételit hirdető középiskolák elküldik a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak 2013. IV. 25.
14 Beiratkozás a középfokú iskolákba (az iskola igazgatója dönt az időpontról) 2013. VI. 26-28.
15 Beiratkozás a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó szakképző iskolákba és a Belügyminisztériumhoz tartozó rendészeti szakközépiskolákba 2013.VII. 30-tól VIII. 2-ig (HM szakképző iskolák), 2013. VIII. 5-től 23-ig (BM rendészeti szakközépiskolák)

 

Értékelő lap: A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középfokú iskola 2013. február 7-éig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, adatlapját, és vesz részt az általános felvételi eljárásban

Fellebbezés: A középfokú iskolába történő jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező és a szülő (gondviselő) figyelmét, hogy a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő (gondviselő) nem ért egyet. Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás a tárgyév június 1-jéig befejeződjék. Ha a jelentkező tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményéről értesíteni kell azt az iskolát, amellyel a jelentkező tanulói jogviszonyban áll. A 8 évfolyamos és a 6 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezés esetében csak akkor kell értesíteni az általános iskolát, ha a jogorvoslati eljárás eredményeképpen a tanuló a gimnáziumba felvételt nyert.

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük intézményünk weboldalán! Öröm számunkra, hogy érdeklődik arculatunk, eredményeink, eseményeink iránt. Reméljük honlapunkon minden hasznos információt megtalál, mely többcélú iskolánkkal kapcsolatos.
Jó böngészést kívánunk!