Továbbtanulás

Határidők,  továbbtanulás 2012/2013. tanév
1 A középiskolák nyilvánosságra hozzák a felvételi eljárási rendjüket X. 31.
2 Az Oktatási Hivatal közzéteszi a központi írásbelit szervező iskolák jegyzékét www.oh.gov.hu XI.16.
3 Tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára szülők és tanulók feladata XII. 10.
4 Központi irásbeli vizsgák időpontjai 6-8.évf. gimn I.18. 14.00 Pótló írásbeli I.24. 14.00
Tehetséggondozó és felvételi 9.évf I.19. 10.00 Pótló írásbeli I.24. 14.00
Jelentkezés a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolákba II.1.
Jel.lapok kézi kitöltése szülők és tanulók I.7-I.15.
Adatok gépre vitele iskola I.15-II.1.
Gépi jel lapok ellenőrzése, aláírása szülők és tanulók II.4-II.6.
5 esetleges javítások elvégzése, javított lapok aláírása iskola, szülők és tanulók II. 7-II.13.
6 Irásban megkapják pecséttel ellátva az Értékelő lapot II.7
7 Iskolai hitelesítés igazgató II.13.
8 Jelentkezési lapok  és tanulói adatlapok postázása iskola II.15.
9 szóbeli felvételi vizsgák II.-18-III.8.
10 A középfokú iskolák legkésőbb március 13-ig nyilvánosságra hozzák az ideiglenes felvételi jegyzéket 2013. III. 13.
11 Március 18-án és 19-én lehet módosítani a tanulói adatlapokat az általános iskolákban 2013. III. 18-19.
12 Az iskola a módositottlapokat megküldi a felvételi központnak 2012.III.20
13 A felvételit hirdető középiskolák elküldik a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak 2013. IV. 25.
14 Beiratkozás a középfokú iskolákba (az iskola igazgatója dönt az időpontról) 2013. VI. 26-28.
15 Beiratkozás a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó szakképző iskolákba és a Belügyminisztériumhoz tartozó rendészeti szakközépiskolákba 2013.VII. 30-tól VIII. 2-ig (HM szakképző iskolák), 2013. VIII. 5-től 23-ig (BM rendészeti szakközépiskolák)

 

Értékelő lap: A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középfokú iskola 2013. február 7-éig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, adatlapját, és vesz részt az általános felvételi eljárásban

Fellebbezés: A középfokú iskolába történő jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező és a szülő (gondviselő) figyelmét, hogy a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő (gondviselő) nem ért egyet. Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás a tárgyév június 1-jéig befejeződjék. Ha a jelentkező tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményéről értesíteni kell azt az iskolát, amellyel a jelentkező tanulói jogviszonyban áll. A 8 évfolyamos és a 6 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezés esetében csak akkor kell értesíteni az általános iskolát, ha a jogorvoslati eljárás eredményeképpen a tanuló a gimnáziumba felvételt nyert.

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük intézményünk weboldalán! Öröm számunkra, hogy érdeklődik arculatunk, eredményeink, eseményeink iránt. Reméljük honlapunkon minden hasznos információt megtalál, mely többcélú iskolánkkal kapcsolatos.
Jó böngészést kívánunk!

Elérhetőségek

Telefon: 06-26-560-811
Levelezési cím: 2083 Solymár, Templom tér 26.
Email:titkarsag.solymar@gmail.com