Alapdokumentumok

A művészeti tagozat pedagógiai programja

Pedagógiai program 2010 (pdf)

Pedagógiai program 2011 (pdf)


Mely tartalmazza:
  • A művészet iskolában folyó nevelés és oktatás céljait.
  • Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján az iskola egyes tanszakain, azon belül évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tantárgyak rendszerét, azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit.
  • Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit.
  • Az iskolai beszámoltatás, vizsgáztatás formáit, a szorgalom értékelésének, minősítésének formáit.
  • Az alkalmazott hangszeres iskolák, tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elveit.
  • A tehetséggondozás formáit és a tanulói kudarcélmény csökkentésére hozott intézkedések tervét.
Facebook